Noticies

04/01/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 2.625,66 euros, en concepte de Concessió de subvencions d'interessos préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2018; en concret, per l'actuació préstec BBVA-CX.
13/12/2018
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona va acordar, en data 1 de desembre de 2017, la concessió d'una subvenció, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 3.295,16 euros, en concepte de Concessió de subvencions a Ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter singular i...

Pàgines