Equip de govern

Òrgans de govern

PROTECCIÓ CIVIL, ACCIÓ SOCIAL,
GOVERNACIÓ, REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL,
COMUNICACIÓ. CORDINARÀ LA RESTA DE
REGIDORIES
ALCALDE (Sr. MARC MARTÍNEZ AROCA
DESENVOLUPAMENT LOCAL, CULTURA,
FESTES, PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Sra. EVA AMPOSTA SERRES

 
URBANISME, BRIGADA,
SERVEIS MUNICIPALS, OBRES
Sr. RICARD VALLESPÍ MONTAGUT

 
HISENDA, EDUCACIÓ
(CONSELL ESCOLAR, ESCOLA BRESSOL)
Sra: MARIA DEL CARME
MARTINEZ MONTAGUT

Subscriure a