Noticies

09/03/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018 ORDRE DEL DIA 1.- APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI INICIATIVES TERRA ALTA. 2. - APROVAR, SI S'ESCAU, ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PINELL DE BRAI I MIRAVET. 3.- APROVAR, SI S'ESCAU, DESIGNAR DUES...
26/01/2018
ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 31-01-2018 Convocada per la Sra. Alcaldessa Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai per al dia 31-01-2018 (dimecres), a les 19.15 h, s'anuncia la celebració de la sessió i l'ordre del dia: 1. APROVAR, SI S'ESCAU, SOL.LICITUD AL PLA PAM 2018...
24/01/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 24 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 10.762,50 euros, en concepte de Concessió del Programa Extraordinari de suport als Centres del primer cicle d'Educació Infantil de...

Pàgines