Dissabte, 25 de Octubre de 2014
Pinell de Brai Pinell de Brai
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Seu electrònica

L'Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Òrgans de govern
Informació al contribuent
 
Informació general
Centres de culte
Educació
Mitjans de comunicació
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis subministrament
Transports públics
Situació econòmica
Artesania
 
Agenda
Fires i festes
PinellArt
Programa d'actes de PinellArt
Bases concurs cartell PinellArt
Festes Majors - Sant Llorenç 2014
PRIMERA FESTA DE LA PRIMAVERA
 
Serveis Generals
Servei d'Urbanisme
Padró Municipal d'Habitants
Serveis Funeraris
Registre Civil
Escola bresol Els Tracalets
Aula delegada de música municipal
Calendari activitats curs 2009-2010 Aula delegada de música municipal
Butlleta inscripció Aula delegada de música municipal
Horari Aula delegada de música municipal 2009/2010
 
Entitats
 

 
EL TEMPS D'AVUI
Temperatura actual al Camp de Tarragona 13.7ºC
EL TEMPS DE DEMÀ
18.5ºC

Impulsat per AOC
 AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI
» SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. ANY 2014
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció de 1318.53 euros pel concepte per actuacions de protecció de la salut pública per a la reducció de la proliferació d'animals peridomèstics i control de plagues.

 AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI
» SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY
SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER LA SEGURETAT A ZONES DE BANY. CONVOCATÒRIA 2014

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció de 7.808,80 euros pel concepte per actuacions de protección de la Salut pública per la seguretat a zones de bany.


 AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI
» ANUNCI SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE
Convocada pel Sr. Alcalde Sessió extraordinàriade l’Ajuntament Ple per al dia 09-10-2014, (DIJOUS) a les 13:30 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. Això es publica per al seu coneixement general.


  18.- APROVAR, SI S’ESCAU, EL COMPTE GENERAL I RESTA DE COMPTES DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2013.

 

Pinell de Brai, 06-10-2014.


EL SECRETARI

 Més noticies...
 
 
Turisme
Rutes d'interès
Àrea d'acampada
Celler Cooperatiu
Les veus del Front
 
Conèixer
Bibliografia
Història
Restaurants i allotjament
Artesania
Links d'interès
Llocs d'interès
Adreces d'interès
Situació geo distàncies
Situació geogràfica
Meteorologia
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Cercador de les administracions públiques
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
Llibre de visites