Noticies

05/12/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 30 de novembre de 2018, a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import d'11.812,50 euros, en concepte de Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants...
28/11/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 21 de setembre de 2018, la concessió de les següents subvencions a l'Ajuntament del Pinell de Brai, en concepte de Concessió de les subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable...
28/11/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 26 d'octubre de 2018, la concessió de les següents subvencions a l'Ajuntament del Pinell de Brai, en concepte de Concessió subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter...
30/10/2018
ANUNCI SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT AJUNTAMENT PLE Convocada pel Sr. Alcalde Sessió EXTRAORDINÀRIA URGENT del PLE de l’Ajuntament per al dia 30-10-2018 (DIMARTS), a les 19.15 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat...
30/10/2018
L’Oficina Jove de la Terra Alta informa de l’organització del Cap de Setmana de l’Esport, els dies 10 i 11 de novembre, amb activitats gratuïtes, fer fomentar la pràctica esportiva i els valors de l’esport entre el jovent de la comarca.

Pàgines