Entitats

 
 
Col·lectiu d'animació L'Ull del Bou
 
Contacte: Xavier Serres Colell Telèfon 620 64 95 45
 
Associació cultural Pi del Broi
 
Contacte: Magdalena Ferré Serrà Telèfon 977 42 61 25
 
Societat de caçadors La Pinellense
 
Contacte: Juan Antonio Colon Calle Telèfon 690 03 41 71

Contacte: Jesús Ferré Vallespí         Telèfon 678 33 21 79

 
 
Associació de dones La Sària
 
Contacte: Susana Serres Fucho Telèfon 977 42 62 08
 
Associació de Santa Magdalena
 
Contacte: José Antonio Melich Vinaixa Telèfon 977 42 63 24
 
Coral Parroquial
 
Contacte: Josep Mª. Àlvarez Alcon Telèfon 977 42 62 01
 
Penya Barcelonista
 
Contacte: Pere Pellisa Amposta Telèfon 977 42 61 69
 
Associació de jubilats i pensionistes Nostra Casa
 
Contacte: Dolors Castellnou Borras Telèfon 628 69 04 34
 
AMPA CEIP Cèsar Martinell
 
Contacte: Portal Pellissa Suñé Telèfon 646 16 94 94
 
Associació Defensa Forestal
 
Contacte: Omar Faneca Arnal Telèfon 977 42 63 69
 
Consell Parroquial
 
Contacte: Susana Serres Fucho Telèfon 977 42 62 08
 
Associació Juvenil Pleguem Los Pataquets
 
Contacte: Laia Garcia Borrull Telèfon 676 05 71 69
 
Associació Cèsar Martinell
 
Contacte: Lluís Melich Garcia Telèfon 977 42 62 44
 
Club de futbol Pinell
 
Contacte: Ramon Montagut Clua Telèfon 667 47 49 30 
 
Comunitat de Regants
 
Contacte: Mònica Rulduà Mata Telèfon 977 42 61 61
 
Associació PinellArt
 
Contacte: Raquel Serres amposta Telèfon 628 61 51 75
Subscriure a