Noticies

02/08/2018
La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 1.125,19 euros, en concepte de Concessió de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais...
02/08/2018
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import 1.590,12 euros, en concepte de Concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i...
02/08/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 2.049,60 euros, en concepte de Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants, destinades a inversions...
02/08/2018
La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 3.008,52 euros, en concepte de Concessió de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà...
25/07/2018
PROJECTE "FEM OCUPACIÓ PER A JOVES" INTERESSATS EN REBRE FORMACIÓ EN MÀRQUETING DIGITAL
05/07/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona va acordar, amb data 15 de desembre de 2017, concedir una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 118.694,00 €, en concepte de Subvenció PAM 2017; en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram del carrer Tortosa: 1a, 2a i...

Pàgines