Noticies

19/01/2018
CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI PER AL DIA 24-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 HORES, S'ANUNCIA LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ I L'ORDRE DEL DIA: 1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT 2. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA 3. JURAMENT O PROMESA DE L'ALCALDE/...
11/01/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 2 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 506,80 euros, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes Nostra Casa del Pinell de Brai, en concepte d'Adquisició d'equipaments per la Seu de l'entitat.
11/01/2018
CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PER AL DIA 17-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 H, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA: 1.- DONAR COMPTE DE LA CARTA-REQUERIMENT DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA RESPECTE AL PLA D'AJUST. 2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA...
29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 75.400,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Despesa corrent 2017.
29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 118.694,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram...
29/12/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 12.923,90 euros, en concepte de Subvencions de caràcter excepcional; en concret, per l'actuació Reparacions Xarxa aigua i clavegueram tram...
29/12/2017
La Diputació de Tarragona ha acordat, en data 12 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 3.437,55 euros, en concepte de Interessos préstecs concertats BBVA (Catalunya Caixa).
15/12/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 24 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 10.762,50 euros, en concepte de Concessió del Programa Extraordinari de suport als Centres del primer cicle d'Educació infantil de...
15/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 22 de setembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 7.546,00 euros, en concepte de Subvencions del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa...
28/11/2017
Convocada pel Sr. Alcalde Sessió ORDINÀRIA del PLE de l’Ajuntament per al dia 01-12-2017 (DIVENDRES), a les 19,00 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. Això es publica per al seu coneixement general. 1.- APROVAR, SI...

Pàgines