Informació al contribuent

Informació al contribuent

Calendari del contribuent 2015

Els períodes de pagament són els següents:

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
Del 30/06/2015 al 31/08/2015


IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA
Del 30/06/2015 al 31/08/2015


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del 30/07/2015 al 30/09/2015


IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
Del 27/03/2015 al 29/05/2015


SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Del 30/04/2015 al 30/06/2015
Del 30/07/2015 al 30/09/2015
Del 30/10/2015 al 30/12/2015
Del 29/01/2016 al 29/03/2016

Subscriure a