Noticies

03/07/2018
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 25 de maig de 2018, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai les següents subvencions, en concepte de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1A SELECCIÓ): - Pavimentació i reposició serveis c/ Tortosa, 4: 58.118,00 euros...
09/03/2018
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI 16-03-2018 ORDRE DEL DIA 1.- APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI INICIATIVES TERRA ALTA. 2. - APROVAR, SI S'ESCAU, ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE PINELL DE BRAI I MIRAVET. 3.- APROVAR, SI S'ESCAU, DESIGNAR DUES...
26/01/2018
ANUNCI SESSIÓ ORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE 31-01-2018 Convocada per la Sra. Alcaldessa Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai per al dia 31-01-2018 (dimecres), a les 19.15 h, s'anuncia la celebració de la sessió i l'ordre del dia: 1. APROVAR, SI S'ESCAU, SOL.LICITUD AL PLA PAM 2018...

Pàgines