Noticies

29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 75.400,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Despesa corrent 2017.
29/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 118.694,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram...
29/12/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 12.923,90 euros, en concepte de Subvencions de caràcter excepcional; en concret, per l'actuació Reparacions Xarxa aigua i clavegueram tram...
29/12/2017
La Diputació de Tarragona ha acordat, en data 12 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 3.437,55 euros, en concepte de Interessos préstecs concertats BBVA (Catalunya Caixa).
15/12/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 24 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 10.762,50 euros, en concepte de Concessió del Programa Extraordinari de suport als Centres del primer cicle d'Educació infantil de...
15/12/2017
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 22 de setembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 7.546,00 euros, en concepte de Subvencions del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa...
28/11/2017
Convocada pel Sr. Alcalde Sessió ORDINÀRIA del PLE de l’Ajuntament per al dia 01-12-2017 (DIVENDRES), a les 19,00 hores, s’anuncia en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament la celebració de la Sessió i l’ordre del dia que ha estat fixat. Això es publica per al seu coneixement general. 1.- APROVAR, SI...
22/11/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 17 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 1.175,24 euros; en concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies...
22/11/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en dat 17 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 2.328,83 euros, en concepte de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'...
22/11/2017
La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 d'octubre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 1.397,57 euros, en concepte de Subvencions per a activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari; en concret, per l'actuació...

Pàgines