PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMES I ACTIVITATS PROMOCIÓ TURÍSTICA 2018

print pdf
19/10/2018

PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMES I ACTIVITATS PROMOCIÓ TURÍSTICA 2018

El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 17-10-2018, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai, una subvenció, per import de 672,67 euros, en concepte de Subvencions per a la realització de programes concrets i activitats de promoció turística, convocatòria 2018; en concret, per l'actuació Difusió on-line.