PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS ACCIONS DIFUSIÓ PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS 2017

print pdf
13/09/2017

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS ACCIONS DIFUSIÓ PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS 2017

El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 19-07-2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 894,40 euros, en concepte de Subvencion per a la realització d'accions de difusió dels productes alimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2017; en concret, per a l'actuació X Anys d'Artesania Pinellart.