Informació per als pagesos - PLAGUES - La vespeta de l’ametller

print pdf
04/09/2019

Informació per als pagesos - PLAGUES - La vespeta de l’ametller

La vespeta de l’ametller (Eurytoma amygdali )

El símptoma més característic d’aquesta plaga és la presència d’ametlles buides i momificades, de mida més petita i que romanen a l’arbre després de la collita. En arribar la primavera, es pot observar a la closca de l’ametlla l’orifici de sortida de l’insecte.

Les pèrdues de collita poden ser de consideració, essent les varietats més afectades les dolces i les de closca tova. 

Mesures i tractaments:

Per a més informació consulta la següent publicació