DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ 10.762,50 € SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2016-2017

print pdf
24/01/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ 10.762,50 € SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2016-2017

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 24 de novembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 10.762,50 euros, en concepte de Concessió del Programa Extraordinari de suport als Centres del primer cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal. Curs 2016-2017; en concret, per l'actuació Centre Educació Infantil de 1r cicle.