DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 (2A SELECCIÓ)

print pdf
29/12/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 (2A SELECCIÓ)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 75.400,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Despesa corrent 2017.