DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INTERESSOS PRÉSTECS

print pdf
29/12/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INTERESSOS PRÉSTECS

La Diputació de Tarragona ha acordat, en data 12 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 3.437,55 euros, en concepte de Interessos préstecs concertats BBVA (Catalunya Caixa).