DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ VIGILÀNCIA PISCINES 2019

print pdf
30/08/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ VIGILÀNCIA PISCINES 2019

Per Decret 2019-0003365, de data 14/08/2019, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 6.026,40 euros, en concepte de Finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de piscines, convocatòria 2019.