CONVOCÀTÒRIA PLE EXTRAORDINARI 17-01-2018

print pdf
11/01/2018

CONVOCÀTÒRIA PLE EXTRAORDINARI 17-01-2018

CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PER AL DIA 17-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 H, AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

 

1.- DONAR COMPTE DE LA CARTA-REQUERIMENT DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA RESPECTE AL PLA D'AJUST.

2.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA PRESENTADA AL REGISTRE GENERAL, EN DATA 03-01-2018, PEL REGIDOR MARC MARTÍNEZ AROCA AL CÀRREC D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI, PERÒ CONTINUANT COM REGIDOR.