ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES - SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

print pdf
11/01/2018

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES - SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit, en data 2 de desembre de 2016, una subvenció, per import de 506,80 euros, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes Nostra Casa del Pinell de Brai, en concepte d'Adquisició d'equipaments per la Seu de l'entitat.