PLE EXTRAORDINARI 24-01-2018

print pdf
19/01/2018

PLE EXTRAORDINARI 24-01-2018

CONVOCADA PEL SR. ALCALDE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI  PER AL DIA 24-01-2018 (DIMECRES), A LES 19.15 HORES, S'ANUNCIA LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ I L'ORDRE DEL DIA:

 

1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

2. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA

3. JURAMENT O PROMESA DE L'ALCALDE/ESSA ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC

4. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ

 

EL PINELL DE BRAI, 18 DE GENER DE 2018

EL SECRETARI, JOAN ESCODA I PIÑOL