PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ TARRAGONA - CONCESSIÓS SUBVENCIÓ FIRA ARTESANIA 2018

print pdf
19/10/2018

PATRONAT TURISME DIPUTACIÓ TARRAGONA - CONCESSIÓS SUBVENCIÓ FIRA ARTESANIA 2018

El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 17-10-2018, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai, una subvenció, per import de 433,99 euros, en concepte de Subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, convocatòria 2018; en concret, per l'actuació XI Edició Fira d'artesania Pinellart "Canya a la pauma".