PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2017

print pdf
13/09/2017

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2017

El Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 19-07-2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 897,48 euros, en concepte de Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2017; en concret, per a l'actuació Difusió online.