PATRONAT DE TURISME DE DIPUTACIÓ TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2019

print pdf
06/11/2019

PATRONAT DE TURISME DE DIPUTACIÓ TARRAGONA - SUBVENCIÓ PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2019

El Consell Rector de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 25 d'octubre de 2019, concedir una subvenció per import de 999,29 euros, en concepte de Concessió de subvencions per a programes i activitats de promoció turística, any 2019; en concret, per l'actuació Difusió online.