HABITATGE - Mesures Coronavirus SARS-CoV-2

print pdf
07/04/2020

HABITATGE - Mesures Coronavirus SARS-CoV-2

S’han establert diferents mesures per a les persones que, per motius de vulnerabilitat provocada pel Covid-19, tinguin dificultats per fer front al pagament del lloguer o hipoteca.

Es pot accedir a la informació que facilita l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant els següents enllaços:

- Mesures en matèria de lloguer
http://agenciahabitatge.gencat.cat/…/preguntesfrequ…/lloguer

- Moratòria hipotecària
http://agenciahabitatge.gencat.cat/…/p…/moratoriahipotecaria