EDICTE PIANOLA

print pdf
22/08/2018

EDICTE PIANOLA

EDICTE

Per la present, s’informa a la població que tothom que estigui interessat en portar la gestió del bar de la pianola – àrea acampada i piscines, a partir de l’1 d’octubre de 2018, que passi per les oficines municipals i faci constar la seva petició per escrit. El termini per fer la petició és el dia 03-09-2018, a les 14,00 hores.

 

Posteriorment l’Ajuntament farà una reunió amb els interessats.