DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIONS PER INVERSIONS ACTUACIONS DE CARÀCTER SINGULAR I EXTRAORDINARI, ANY 2017

print pdf
13/12/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIONS PER INVERSIONS ACTUACIONS DE CARÀCTER SINGULAR I EXTRAORDINARI, ANY 2017

La Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona va acordar, en data 1 de desembre de 2017, la concessió d'una subvenció, a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 3.295,16 euros, en concepte de Concessió de subvencions a Ajuntaments per inversions en actuacions de caràcter singular i extraordinari, any 2017; en concret, per l'actuació Millora xarxa elèctrica piscines.

Documents associats: