DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2017 (2A SELECCIÓ)

print pdf
05/07/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SUBVENCIÓ PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2017 (2A SELECCIÓ)

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona va acordar, amb data 15 de desembre de 2017, concedir una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 118.694,00 €, en concepte de Subvenció PAM 2017; en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram del carrer Tortosa: 1a, 2a i 3a fase.