DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS, CONVOCATÒRIA 2017

print pdf
13/09/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS, CONVOCATÒRIA 2017

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona va acordar, en data 21-07-2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 1.723,28 euros, en concepte de Subvencions per a la realització de programes i activitats culturals (Ajuntaments, EMD, Ens depenents de la demarcació de Tarragona de fins a 5.000 habitants), convocatòria 2017; en concret, per a l'actuació Activitats de cultura popular i tradicionals 2017.