DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA MILLORA GESTIÓ I QUALITAT AIGUA CONSUM HUMÀ 2018

print pdf
02/08/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA MILLORA GESTIÓ I QUALITAT AIGUA CONSUM HUMÀ 2018

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 3.008,52 euros, en concepte de Concessió de Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà - Convocatòria 2018; en concret, per l'actuació Manteniment aigua consum humà.