DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018

print pdf
02/08/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2018

La Junta de Govern Local de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import 1.590,12 euros, en concepte de Concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, amb població fins a 5000 habitants, per a programes i activitats culturals - any 2018; en concret, per l'actuació Activitats culturals 2018.