DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 - 2A SELECCIÓ

08/08/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 - 2A SELECCIÓ

Per Decret número 2019-0002852, la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai les següents subvencions del Pla d'Acció Municipal 2019:

- Concepte: Nova xarxa de clavegueram als carrers Alt i Barranc; import: 13.259,50 euros
- Concepte: Despeses corrents; import: 39.778,50 euros