DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PEXI 2017

print pdf
22/07/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PEXI 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 22 de setembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 3.189,00 euros, en concepte de Subvencions del programa específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI); en concret, per l'actuació Xarxa pluvial des d'Av Generalitat fins Carretera.