DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES A AJUNTAMENTS, ANY 2016

print pdf
12/09/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS PER A INVERSIONS EXTRAORDINÀRIES A AJUNTAMENTS, ANY 2016

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona va acordar, en data 16 de desembre de 2016, atorgar una subvenció a l'Ajuntament del Pinell de Brai, per import de 3.872,90 euros, en concepte de Concessió subvencions per a inversions extraordinàries a ajuntaments, any 2016; en concret, per a l'actuació Millora accessibilitat piscines municipals.