DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INVERSIONS EQUIPAMENTS INTERÈS CIUTADÀ - CONVOCATÒRIA 2018

print pdf
02/08/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INVERSIONS EQUIPAMENTS INTERÈS CIUTADÀ - CONVOCATÒRIA 2018

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 2.049,60 euros, en concepte de Concessió de subvencions destinada als ajuntaments i EMD i altres ens dependents, amb població de fins a 10.000 habitants, destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural - any 2018; en concret, per l'actuació Adquisició mobiliari i equip de sonorització per activitats culturals.