DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INTERESSOS PRÉSTECS CONVOCATÒRIA 2018

print pdf
04/01/2019

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INTERESSOS PRÉSTECS CONVOCATÒRIA 2018

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció, per import de 2.625,66 euros, en concepte de Concessió de subvencions d'interessos préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2018; en concret, per l'actuació préstec BBVA-CX.