DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2018

print pdf
17/09/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS INCENDIS FORESTALS. CONVOCATÒRIA 2018

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 27 de juliol de 2018, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai, una subvenció per import de 5.629,78 euros, en concepte de Concessió de subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals - convocatòria 2018; en concret, per l'actuació Incendis forestals.