DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS GESTIÓ I FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CONVOCATÒRIA 2017

print pdf
14/09/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS GESTIÓ I FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS MUNICIPALS, CONVOCATÒRIA 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va acordar, en data 21 de juliol de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 4.485,50 euros, en concepte de Subvencions per a la gestió i funcionaments dels equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017; en concret, per a l'actuació Millora sistema depuració piscines.