DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS CARÀCTER EXCEPCIONAL 2017

print pdf
29/12/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIONS CARÀCTER EXCEPCIONAL 2017

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 12.923,90 euros, en concepte de Subvencions de caràcter excepcional; en concret, per l'actuació Reparacions Xarxa aigua i clavegueram tram c/ Forn i Tortosa.