DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PAM 2018 (1A SELECCIÓ)

print pdf
03/07/2018

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ SUBVENCIÓ PAM 2018 (1A SELECCIÓ)

La Junta de Govern de Diputació de Tarragona ha acordat, en data 25 de maig de 2018, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai les següents subvencions, en concepte de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 (1A SELECCIÓ):

- Pavimentació i reposició serveis c/ Tortosa, 4: 58.118,00 euros

- Despeses corrents: 75.400,00 euros