DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 (2A SELECCIÓ)

print pdf
29/12/2017

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017 (2A SELECCIÓ)

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat, en data 15 de desembre de 2017, concedir a l'Ajuntament del Pinell de Brai una subvenció per import de 118.694,00 euros, en concepte de Subvencions Pla d'Acció Municipal (PAM); en concret, per l'actuació Pavimentació i serveis d'un tram del carrer Tortosa 1a, 2a i 3a fase.