APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D'INICI DE LES PROVES SECRETARIA - INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI

print pdf
19/09/2019

APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D'INICI DE LES PROVES SECRETARIA - INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DEL PINELL DE BRAI