Junta de Govern i plenari municipal

Organització Municipal

La junta de Govern
La junta de govern local l'integren l'alcaldessa, Eva Amposta, i els dos tinents d'alcalde: Sergi Serrano i Marta Fornells. La Junta de Goevrn està formada per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos. Es celebra una Junta de Govern cada 15 dies a les sis de la tarda, sempre i quan no hi hagi Ple Municipal.

 

Ple Municipal
Controla i fiscalitza els òrgans de govern, i és on es prenen els acords i decisions que afecten el municipi. El Ple municipal l'integren tots els regidors i el presideix l'alcaldessa. Aproximadament se celebra un Ple municipal ordinari cada dos mesos. El dia de la setmana fixat és el dimecres a les 18 h

 

Retribucions

Cap dels membres de la junta de Govern ni del Plenari Municipal té retribucions econòmiques per assistència ni per dedicació

 

Àrees de treball i regidories

- Àrea d'Alcaldia, recursos humans, seguretat, governació: Sra. Eva Amposta Serres

- Àrea d'hisenda, benestar social, educació i festes: Sr. Sergi Serrano Segura

- Àrea de promoció econòmica, participació ciutada, cultura i festes: Sra. Marta Fornells Vallespí

- Àrea d'obres, urbanisme, medi ambient i brigada: Sr. Ricard Vallespí Montagut

 

Nomenament de representants en òrgans col.Legiats i altres organismes

Fira Pinellart:
Titulars:

Sra. Marta Fornells Vallespí
Sra. Tània Quixalós Amposta
Sr. Sergi Serrano Segura
Sr. Delmir Prieto Serrà
Suplents:
Sra. Eva Amposta Serres
Sra. Laura Vallespí Martí


COMEBE
Titulars
:
Sra. Marta Fornells Vallespí
Sr. Sergi Serrano Segura
Suplents:
Sr. Ricard Vallespí Montagut
Sra. Eva Amposta Serres


Consorici Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS)
Titulars:

Sra. Eva Amposta Serres
Suplents:
Sra. Marta Fornells Vallespí

Consell escolar Col.legi Cèsar Martinell
Titulars:

Sr. Sergi Serrano Segura
Suplents:
Sra. Eva Amposta Serres

Consorci Altebrat de Salut
Titulars:

Sra. Eva Amposta Serres
Suplents:
Sr. Sergi Serrano Segura

Consorci Residus
Titulars:

Sr. Ricard Vallespí Montagut
Suplents:
Sra. Eva Amposta Serres

ADF
Titulars:

Sra. Eva Amposta Serres
Sra. Laura Vallespí Martí
Sr. Sergi Serrano Segura
Sr. Delmir Prieto Serrà
Suplents:
Sra. Marta Fornells Vallespí
Sra. Tània Quixalós Amposta


Aula delegada de l’Escola de Música de Benissanet
Titulars:

Sr. Sergi Serrano Segura
Suplents:
Sra. Eva Amposta Serres

Junta Pericial de Cadastre Immobiliari Rústic
Titulars:

Sra. Eva Amposta Serres
Sr. Ricard Vallespí Montagut
Sr. Joaquim Ferrús Ferré
Sra. Elàdia Borràs Arnal

 

Subscriure a